حامی کودکان ایتام      باهم از فقر قوی تریم

آرشیو اخبار لبخند

کودکان ایتام را فراموش نکینم

بایگانی برچسب برای سینما

دیداری از جنس حمایت و مهربانی

دیداری از جنس حمایت و مهربانی

حضور پرمهر ، بازیگر و هنرمند پیشکسوت سینما و تلویزیون ، جناب آقای سیامک اشعریون در دفتر موسسه خیریه لبخند خانواده لبخند از بابت محبت و حضور پرمهر ایشان و همراهان گرامیشان صمیمانه و خالصانه…