حامی کودکان ایتام      باهم از فقر قوی تریم

خدایا هر فقیر را بی نیاز گردان و گرسنه ای را سیر گردان                                                                    به برکت ماه زیبایی ها و دستان پرخیر شما نیکوکاران ، سفره هایشان رنگ بهتری گرفت.                  خوشحالیم که در این ماه واسطه لطف شما با نیازمندان بودیم.                                                          ۵۰ بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۲۵۰ هزار تومان ، ویژه ما مبارک رمضان به دست خانواده های تحت پوشش رسید.

امید که هیچ انسانی رنج گرسنگی را متحمل نشود.

قدردان همراهی نیکتان هستیم.

باهم از فقر قوی تریم

موسسه خیریه لبخند • حامی کودکان ایتام

شماره تماس دفتر ۰۸۶-۳۲۲۴۶۴۰۰ روابط عمومی ۰۹۹۰۸۱۳۶۳۳۲

راه های کمک به موسسه

شماره گیری کد ussd * 6655 * 1 * 2000090 # شماره حساب نزد بانک ملت ۶۱۰۴ – ۳۳۷۸ – ۲۹۲۷ – ۱۰۹۵

سامانه پیامکی انتقادات و پیشنهادات شما ۳۰۰۰۸۳۶۲۰

خیریه لبخند در : تلگرام | T.me/labkhandngo اینستاگرام | Instagram.com/labkhandng