ماه: شهریور ۱۴۰۰

گزارش عملکرد شهریور ماه ۱۴۰۰

گزارش عملکرد شهریور ماه ۱۴۰۰

《 به نام خالق محبت 》 گزارش عملکرد شهریور ۱۴۰۰ بسته بندی ۶۰ تا پک لوازم تحریر برای سال تحصیلی جدید پرداخت هزینه تعمیر وسایل برقی منزل یکی از خانواده ها هدای لباس برای کودکان…