ماه: مهر ۱۴۰۰

گزارش عملکرد مهر ماه ۱۴۰۰

گزارش عملکرد مهر ماه ۱۴۰۰

《 به نام خالق مهربان 》#گزارش_عملکرد_مهر_۱۴۰۰مهرماه ۱۴۰۰ بسته بندی پک های کامل لوازم التحریر برای سال تحصیل جدید مهر ماه ۱۴۰۰ توسط جمعی از خیرین دعوت یکی از کافه های اراک از دختر خانم های…