بایگانی دسته بندی برای مهربانی

پدر نیست . مادر نان میدهد

پدر نیست . مادر نان میدهد

پدر نیست . مادر نان میدهد  باهم از فقر قوی تریم موسسه خیریه لبخند • حامی کودکان ایتام شماره تماس دفتر۰۸۶-۳۲۲۴۶۴۰۰روابط عمومی۰۹۹۰۸۱۳۶۳۳۲ راه های کمک به موسسه شماره گیری کد ussd۲۰۰۰۰۹۰# * ۱ *۶۶۵۵*شماره حساب…
دیداری از جنس حمایت و مهربانی

دیداری از جنس حمایت و مهربانی

حضور پرمهر ، بازیگر و هنرمند پیشکسوت سینما و تلویزیون ، جناب آقای سیامک اشعریون در دفتر موسسه خیریه لبخند خانواده لبخند از بابت محبت و حضور پرمهر ایشان و همراهان گرامیشان صمیمانه و خالصانه…