حامی کودکان ایتام      باهم از فقر قوی تریم

قلک و صندوق لبخند

با امانت گرفتن یک قلک ، زندگی به کودکان ایتام ببخشیم

            جهت درخواست و دریافت قلک ، کافیست به دفتر خیریه لبخند مراجعه فرمایید 

            و یا با شماره های ۳۲۲۴۶۴۰۰-۰۸۶ و ۰۹۹۰۸۱۳۶۳۳۲ تماس حاصل نمائید. 

درخواست قلک