حامی کودکان ایتام      باهم از فقر قوی تریم

گزارش عملکرد مهر ماه

کودکان ایتام را فراموش نکینم

بایگانی برچسب برای گزارش عملکرد مهر ماه

گزارش عملکرد مهر ماه ۱۴۰۰

گزارش عملکرد مهر ماه ۱۴۰۰

《 به نام خالق مهربان 》#گزارش_عملکرد_مهر_۱۴۰۰مهرماه ۱۴۰۰ بسته بندی پک های کامل لوازم التحریر برای سال تحصیل جدید مهر ماه ۱۴۰۰ توسط جمعی از خیرین دعوت یکی از کافه های اراک از دختر خانم های…